میکس وکال با انواع کامپرسور های LA2A

۲۱,۳۶۰ تومان

برخی اوقات میکس من ها فکر می کنند انواع مختلف یک ابزار کامپرس کردن صدا که توسط کمپانی های مختلف…