آموزش اتصال میکروفون و رکورد

۱۰,۰۰۰ تومان

Reid Stefan هنرمند معروف بین المللی است که با شخصیت عروسکی خود بسیار در بین تنظیم کننده ها و میکس…

آموزش حذف نویزهای محیطی هنگام رکورد

رایگان!

یکی از بزرگترین چالش ها در موقع رکورد، بخصوص در محیط های غیر استودیویی مثل خانه، صداهای اضافه ای است…